فایل فلش Iclass 9898 XS PVR HDMI

فایل فلش آیکلس FlieFlash Iclass 9898 XS PVR HDMI که بروی ( MX25L1605A) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!