فایل فلش Iclass 9797 XN PVR HDMI

فایل فلش آیکلاس Iclass 9797 XN PVR HDMI که بروی فلش رام ( MX29LV160DTTI) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل فقط جهت تعمیرات فنی میباشد و نه برای آپگرید کردن!!