فایل فلش IClass 9898 Super Mini HDD PVR

فلش رام آی کلاس 9898 Super Mini HDD PVR که بروی آی سی فلش (S25FL016) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش Iclass 9898 XS PVR HDMI

فایل فلش آیکلس FlieFlash Iclass 9898 XS PVR HDMI که بروی ( MX25L1605A) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!