فایل فلش Iclass 9797 XN PVR HDMI

فایل فلش آیکلاس Iclass 9797 XN PVR HDMI که بروی فلش رام ( MX29LV160DTTI) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل فقط جهت تعمیرات فنی میباشد و نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش IClass 9898 Super Mini HDD PVR

فلش رام آی کلاس 9898 Super Mini HDD PVR که بروی آی سی فلش (S25FL016) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!