فایل فلش IClass 9898 Super Mini HDD PVR

فلش رام آی کلاس ۹۸۹۸ Super Mini HDD PVR که بروی آی سی فلش (S25FL016) پرگرام میشود.

توجه داشته باشید این فایل برای تعمیرات است نه برای آپگرید کردن!!

فایل فلش رسیور Iclass K9K9 Wifi HD PVR

فایل فلش رسیور آیکلس Reciever Iclass k9k9-wifi-HD-Pvr

که شامل دو فایل میباشد و بر روی آیسی فلش بشماره ۲۵Q3206 یا ۲۴C64 پرگرام میشود.